Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Skicka in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen

2023-10-24

Den ska i normalfallet vara inskickad till arbetsförmedlingen senast den 14 i varje månad.