Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Arbetsförmedlingen

 

Anmäl dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen första dagen du är utan arbete. Du ska också anmäla dig direkt om du får lägre arbetstid än vad du önskar. Även om du har kvar ditt arbete men med lägre arbetstid än tidigare, kan du vara berättigad till ersättning från oss. Kravet är då att du söker och kan ta andra heltidsarbeten.

 

 

Uppgifter till arbetsförmedlingen

 

För att du ska ha rätt till din ersättning måste du gå på dina bokade möten och söka arbete aktivt. Arbetsförmedlingen hjälper dig i ditt arbetssökande och följer också upp vilka anställningar du har sökt. Skulle du missa ett möte hos arbetsförmedlingen eller inte söka arbete hör de av sig till oss. Vi kontaktar alltid dig om vi har fått ett meddelande från arbetsförmedlingen.

När du är arbetssökande måste du, till arbetsförmedlingen, redovisa allt du gjort i ditt arbetssökande. Detta gör du i en aktivitetsrapport efter varje månad. Du måste lämna in din rapport senast den 14:e i varje månad.

Har du problem med att skicka in din aktivitetsrapport ska du kontakta arbetsförmedlingen så snart som möjligt.

Om du inte skickar in din rapport i tid kan det påverka din ersättning från oss. Du får först en varning och därefter stängs din ersättning av under visst antal dagar som trappas upp om det upprepar sig.