Deltidsarbete

När du har ett arbete på deltid finns det en begränsning på hur många veckor med ersättning i arbetslöshetsförsäkringen som du kan få ut under den tid du arbetar deltid. Som deltid räknas allt arbete såsom både fasta deltidsanställningar och behovsanställningar på timme. 

Ersättning vid deltidsarbete.

Deltidsbegränsning

Deltidsbegränsningen innebär att du som arbetar deltid eller har ett företag på deltid, har rätt till ersättning i 60 veckor när du arbetar deltid. Detta motsvarar i princip de antal veckor med ersättning man kan få som helt arbetslös.

Anställningsformen har ingen betydelse, utan det är att du arbetar som påverkar dina deltidsveckor. Resterande ersättning kan du få ut om du är helt arbetslös.

För dig som är ensamstående förälder finns en möjlighet att när deltidsveckorna är slut, att istället välja att delta i Jobb- och utvecklingsgarantin. Ditt deltidsarbete påverkar då inte din ersättning från Försäkringskassan. Du ska då kontakta arbetsförmedlingen för att få ett beslut om Jobb- och utvecklingsgarantin.

Deltidsbegränsning 60 veckor

Om de 60 deltidsveckorna tar slut har du två alternativ.

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan.
  2. Sluta ditt deltidsarbete för att söka heltidsarbete och under tiden vara helt arbetslös.

Skulle du sluta ditt deltidsarbete för att deltidsveckorna är slut, blir du inte avstängd ifrån ersättning förutsatt att inkomsten från deltidsarbetet är lägre än din ersättning från a-kassan.

Ensamstående föräldrar med egna hemmavarande barn kan anvisas till Jobb- och utvecklingsgarantin och på så vis fortsätta deltidsarbeta med ersättning. Om du är i den situationen ska du kontakta din arbetsförmedlare.

Läs mer om Jobb- och utvecklingsgarantin här.