Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Kan jag fortsätta med mitt extraarbete eller mitt företag, som jag haft vid sidan av min anställning?

 

I vissa fall kan du få fortsätta med ditt extraarbete, när du blir arbetssökande, utan att det påverkar din ersättning. Det finns även vissa möjligheter att fortsätta med ett företag, som du haft vid sidan av din heltidsarbete, utan att det påverkar din ersättning.

Om du arbetat deltid och haft ett företag på deltid kan du under vissa förutsättningar få driva företaget vidare ,men det kommer då att påverka den tid du kan få ersättning samtidigt med arbete.

För att du ska kunna fortsätta med detta utan att det påverkar din ersättning, måste du kunna söka andra arbeten och du får inte arbeta mer i ditt extraarbete eller i ditt företag än vad du gjorde innan du blev arbetssökande.

Hur mycket du får arbeta utan att det påverkar din ersättning, kommer vi att räkna ut och skicka ett beslut på till dig.

 

Extraarbete i en anställning

Om du haft ett extraarbete vid sidan om ditt heltidsarbete i minst tolv månader, kan du få fortsätta med ditt extraarbete i samma omfattning utan att det påverkar din ersättning.

Detta innebär att du faktiskt måste ha utfört arbete på heltid och under samtliga dessa månader haft arbete i ditt extraarbete.

För att detta ska kunna godkännas måste du samtidigt kunna söka och ta en heltidsanställning. Du får inte heller börja arbeta mer i ditt extraarbete än det som vi räknat ut som genomsnittlig arbetstid.

Inkomsten från ditt extraarbete måste ha legat under 2 190 kronor per vecka för att du ska kunna fortsätta med det utan att det påverkar din ersättning.

Företag vid sidan av en deltidsanställning

Om du bedriver verksamhet i ett eget företag och samtidigt arbetar i en deltidsanställning, finns det under vissa förutsättningar möjlighet att få ersättning när du blir arbetslös.

Det som krävs är att du ska ha arbetat minst 17 timmar per vecka i din anställning och att du varit verksam med  högst tio timmar per vecka i ditt företag.

Du ska ha gjort detta i minst sex månader.

Du måste ha haft verksamhet i företaget under minst sex månader jämsides med deltidsanställningen och inkomsten från företaget får inte vara högre än 2 730 kronor per vecka. Du får inte heller utöka verksamheten i ditt företag när du blir arbetssökande.

Du ska fylla i de timmar du arbetar på din tidrapport. Det du arbetar i ditt företag kommer därför att påverka hur många veckor du kan få ersättning samtidigt som du arbetar.

Företag vid sidan om en heltidsanställning

En verksam företagare kan som huvudregel inte få någon ersättning. Det finns några undantag. Har du frågor kring ditt företag är du alltid välkommen att kontakta oss!

Företag vid sidan om en heltidsanställning
Om du haft verksamhet i ditt företag och samtidigt arbetat heltid i en anställning i minst ett år, kan du få fortsätta med ditt företag. Om du får godkänt av oss att fortsätta med ditt företag kommer din verksamhet i företaget inte att påverka din ersättning.

Det innebär att du måste ha faktiskt ha arbetat heltid och samtidigt under dessa månader utfört verksamhet i ditt företag.

  • Du måste ha bedrivit verksamhet i företaget i minst tolv månader.
  • Du måste under samma månader ha arbetat heltid i en anställning.
  • Du får inte utvidga verksamheten när du blir arbetssökande.

Om du har en inkomst i företaget eller får en inkomst i företaget som överstiger 2 190 kronor per vecka dras det som överstiger av från din ersättning.

Förtroendeuppdrag

Reglerna för förtroendeuppdrag ändras från den 2 juli 2018. De förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning enligt lag jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. Övriga förtroendeuppdrag jämställs inte med förvärvsarbete. Förvärvsarbete i viss omfattning är ett grundkrav för ersättning. Förtroendeuppdrag som inte jämställs med förvärvsarbete får inte hindra ett aktivt arbetssökande för att kunna kombineras med arbetslöshetsersättning.

 

 

Exempel på förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag är:

  • nämndemän
  • riksdagsledamöter
  • förtroendevalda i kommuner och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud
Förtroendeuppdrag som inte ger rätt till ledighet enligt lag är till exempel:
  • uppdrag i bostadsrättsföreningar
  • kyrkoråd/kyrkofullmäktige
  • idrottsföreningar

 

 

Hobby

Har du ett fritidsintresse som du tycker är en hobby och som du har inkomster ifrån? Enligt våra regler kan din hobby ses som näringsverksamhet, oavsett hur Skatteverket ser på hobbyn. Vi tittar till exempel på omfattningen av din hobby, i vilket inkomstslag du deklarerar inkomsterna, och om du har vinstsyfte.

Ses din hobby som näringsverksamhet räknas du som företagare.

Ses din hobby inte som näringsverksamhet räknas det normalt inte som arbete. Uppfyller du övriga villkor kan du få ersättning.

Ideellt arbete

Arbetar du ideellt, eller är du aktiv i en ideell förening utan att få inkomst därifrån, räknas det inte som arbete. För att du ska kunna få ersättning från oss ska ditt engagemang i föreningen inte hindra dig från att ta annat arbete. Skulle ditt ideella engagemang en viss dag hindra dig från att söka eller ta arbete ska du fylla i förhindrad på tidrapporten om du får ersättning från oss. Då får du ingen ersättning för den dagen.