Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Hur mycket pengar får jag i veckan?

Ersättning baserad på tidigare inkomst

Om du varit medlem i en a-kassa i tolv månader kan du få upp till 80 % av din tidigare genomsnittliga inkomst. Genomsnittet räknas på året innan du blir arbetssökande.

Du kan som mest få ersättning fem dagar per vecka och den maximala ersättningen som betalas ut är 910 kronor före skatt per dag de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor.

 

Ersättning på en grundnivå

Om du inte har varit medlem i en a-kassa i tolv månader kan du få ersättning på grundnivå. Har du ersättning på en grundnivå kan du högst få 365 kronor per dag före skatt.

 

Ersättningsperiod

Du får 300 dagar med ersättning i en ersättningsperiod. Om du har barn under 18 år när dina dagar tar slut, får du ytterligare 150 dagar med ersättning.

Antal dagar per vecka

Hur många dagar per vecka du får beror på din tidigare genomsnittliga arbetstid per vecka. Det är den genomsnittliga arbetstiden du sedan kan stämpla upp till.

Hur många dagar du får per vecka påverkas också av hur många timmar per vecka du kan och vill söka och ta arbete.

 

Utförsäkrad och Jobb- och utvecklingsgarantin

Att du är utförsäkrad betyder att din ersättningsperiod är slut. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor skriver arbetsförmedlingen in dig i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).

När du deltar i JOB är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning.

Fortsätt ändå att vara medlem hos oss. Slutar du vara medlem i a-kassan kommer din ersättning att bli lägre.

Uppehåll i ersättningen och eventuell höjning av din ersättning

Om du haft uppehåll i 25 sammanhängande veckor eller mer och arbetat mer per vecka än tidigare ska vi bedöma om din genomsnittliga arbetstid har höjts. Vi måste då räkna på tolv månader, och inte bara på månaderna under uppehållet. Om din arbetstid är högre bedömer vi också om vi kan höja din ersättning per dag.

Vid generella löneuppräkningar, räknas din inkomst upp efter genomsnittet i branschen. Detta sker automatiskt och om uppräkningen påverkar din ersättning, kommer du att få ut den högre ersättningen efter uppräkningen.

Skyddsregel vid ny period med ersättning

 

När dina dagar med ersättning tar slut kan du ha rätt till nya dagar om du efter det att du blev arbetssökande arbetat i tillräcklig omfattning. Det vill säga om du på nytt uppfyller ett så kallat arbetsvillkor efter det att du anmälde dig på arbetsförmedlingen.

Ersättningen baseras alltid på ett genomsnitt av allt arbete under tolv månader. Det finns en skyddsregel för din ersättning. Om 65 % av din tidigare inkomst ger högre ersättning än 80 % av ditt nya arbete, får du grunda din ersättning på din tidigare inkomst istället för på det du nu arbetat. Din ersättning grundas då på 65 % av din tidigare inkomst.

Du får skydda din ersättning på detta sätt två gånger.

Om du uppfyller villkoren för att få en tredje ersättningsperiod, kommer din ersättning då att baseras på 80 % av din nya inkomst.