Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Du måste vara aktiv i ditt arbetssökande

 

Det är viktigt att du är aktiv i ditt arbetssökande. Det innebär att du måste samråda med arbetsförmedlingen men även att du själv måste göra allt vad du kan för att komma in i  arbete igen. Du måste söka alla arbeten som är lämpliga för dig. Lämpliga arbeten är alla arbeten som du kan klara av. Du kan inte begränsa dig till något yrke eller viss geografiskt plats. Kom också ihåg att det alltid är upp till en arbetsgivare att bedöma om du är lämplig för en anställning eller inte.

 

Anmälan på arbetsförmedlingen

Anmäl dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen första dagen du är arbetssökande. När du har anmält dig på arbetsförmedlingen, skickar arbetsförmedlingen uppgiften till ossDu ansöker om ersättning genom att logga in på vår sida med ditt bank-id och fylla i en ansökan.

Kontrollera alltid med din arbetsförmedling att du är anmäld på rätt sätt.

 

Aktivitetsrapportera

När du är arbetssökande måste du redovisa till arbetsförmedlingen allt du gjort i ditt arbetssökande. Detta gör du i en aktivitetsrapport efter varje månad. Du måste lämna in din rapport senast den 14:e i varje månad.

Har du problem med att skicka in din aktivitetsrapport ska du kontakta arbetsförmedlingen så snart som möjligt.

Om du inte skickar in din rapport i tid kan det påverka din ersättning från oss. Du får först en varning och därefter stängs din ersättning av under ett visst antal dagar som trappas upp om det upprepar sig.

Kontakt med arbetsförmedlingen

Det är viktigt att du har kontakt med din arbetsförmedling. Tänk på att lämna in din aktivitetsrapport i tid, komma på bokade möten och att följa din handlingsplan.

Här hittar du arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadens förfogande

När du är arbetssökande måste du kunna söka och ta ett arbete i den omfattningen som du uppger. Det betyder att du måste göra allt du kan för att få ett nytt arbete. Du måste också se till att det inte finns några hinder för dig att söka och ta arbeten i Sverige.

Du måste till exempel befinna dig i Sverige, se till att du har barnomsorgen ordnad och lösa andra situationer som kan vara hinder i ditt arbetssökande.

Lämpliga arbeten och aktivt arbetssökande

Utgångspunkten är att du ska söka och vara beredd att ta alla tillgängliga lämpliga arbeten och arbetsmarknadsåtgärder. Om ett arbete anses vara lämpligt eller inte beror på den aktuella arbetsmarknaden, dina förutsättningar för att klara arbetet och  hur länge du varit arbetslös. Det här innebär att nästan alla arbeten är lämpliga arbeten.

Se till att du samarbetar med din handläggare på arbetsförmedlingen för att du ska få bäst hjälp i ditt arbetssökande och för att se till att du gör allt som krävs för att du under ditt arbetssökande ska kunna få ersättning från oss.

Om en arbetsgivare bedömer att du har kompetens för ett visst arbete och vill anställa dig är arbetet lämpligt.

Om ett arbete skulle innebära att lönen är tio procent lägre än vad du får i ersättning från oss, kan du tacka nej till detta arbete utan att det påverkar din ersättning.

Du måste vara beredd att ta en anställning på en annan ort och dagpendla. Det kan också vara så att du måste ordna ett boende på den nya arbetsorten. Har du familj måste du under en skälig övergångsperiod se till att du ordnar en lösning för att du ska kunna ta och söka arbete på annan ort.

Om du inte kan ta vissa arbeten på grund av medicinska skäl, ska du i första hand informera din handläggare på arbetsförmedlingen. Om du i något fall vill påtala medicinska skäl måste du se till att du har ett läkarutlåtande som styrker dina uppgifter.

Om du blir erbjuden ett nytt arbete när du redan har ett avtal om annat arbete, har du rätt att tacka nej till detta arbete om du ska börja på det avtalade arbetet inom en månad.

Ersättning bara om du kan arbeta

Du kan bara få ersättning från oss så länge du följer det som arbetsförmedlingen kräver av dig och att du själv gör allt du kan för att få ett nytt arbete. Du får inte ha något som hindrar dig från att söka och ta ett arbete som till exempel sjukdom. Om du är sjuk eller blir sjuk ska du istället vända dig till Försäkringskassan.

Om du inte följer detta på något sätt, kommer arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss och förklara vad de anser har hänt eller vad du inte har gjort.

När vi får ett sådant meddelande från arbetsförmedlingen, kommer vi att skriva till dig och be dig förklara för oss vad som hänt. Efter detta tar vi ett beslut om det som arbetsförmedlingen talat om för oss ska påverka din ersättning eller inte.

Om du inte varit aktiv på det sätt som krävs eller om du tackat nej till ett arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program, kan du bli varnad och få din ersättning avstängd.

Om du inte sköter ditt arbetssökande under upprepade gånger, kan du bli av med rätten till ersättning. Detsamma gäller om du av någon anledning inte längre är arbetssökande. 

Hur mycket kan och vill du arbeta?

För att ha rätt till ersättning måste du söka och vilja kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka.

Om du nu är delvis sjuk men har för avsikt att arbeta heltid när du blir frisk, ska du uppge att du kan ta ett arbete på heltid. Du fyller sedan i den tid du är sjukskriven på dina tidrapporter.

Har du en permanent nedsättning av din arbetsförmåga ska du uppge hur många timmar per vecka som du kan söka och ta ett arbete utifrån din situation.